O projekcie


Transpoetica powstała z myślą o stworzeniu stałego miejsca prezentacji literatury mało znanej, z różnych obszarów kulturowych. Ma być okazją do zaprezentowania poezji obcej zarówno w przekładzie na język polski, jak i w języku oryginalnym. Poezja bowiem to nie tylko treść, ale i rytm, melodia, którą tłumaczenie może zniekształcić. Inną cechą projektu jest to, że dążymy by w ramach spotkań prezentowana była poezja klasyczna, w której często specyfika danej kultury najsilniej się ujawnia, i współczesna. Dodatkowy program artystyczny ma na celu przyciągnąć większą liczbę potencjalnych odbiorców, nie tylko tych zajmujących się poezją, ale i krakowian zainteresowanych innymi, nieraz bardziej popularnymi obszarami kultury danego kraju.
Do tej pory, od 2007 roku zrealizowano 30 spotkań. W spotkaniach biorą udział: tłumacze, poeci i literaturoznawcy. Do czytania utworów angażowani są profesjonalni lektorzy bądź aktorzy, co ma pozytywnie wpłynąć na percepcję słowa mówionego.


Autor projektu: Anna Gregorczyk