Transpoetica: Ukraina

W spotkaniu udział wzięli poeci Aleksander Gordon i Janina Wołosiecka oraz krytyk i eseista Eugeniusz Baran, którzy przyjechali specjalnie do Krakowa, aby przedstawić dawną poezję ukraińską, a także twórczość własną. Kilka utworów zostało zaprezentowanych w języku oryginalnym.

śpiew Jaga Wrońska
czyta Jakub Kosiniak

Aleksander Gordon, poeta, literaturoznawca, tłumacz. Pisze wiersze w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim. Wydał wiele zbiorów poezji w języku ukraińskim, m.in. „Apologia odzwierciedleń”, „Wiek ukrzyżowanego Chrystusa”, „Ciepło twoich oczu”, a po polsku tomik „Dawny Lwów”. Laureat międzynarodowej nagrody literackiej Triumf przyznanej przez Czernihowski Media-Klub (2001). Redaktor naczelny almanachu Forma[r]t. Wykłada na Politechnice Lwowskiej, jest wiceprezesem Lwowskiego Okręgu Organizacji Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy.Janina Wołosiecka-Al-Koni - lwowianka, ukończyła studia literackie w Moskwie, w instytucie im. M. Gorkiego. Wydała następujące tomiki swoich wierszy: „Z modlitwą", „Dolina marzeń", „Pod wspólnym niebem", „U stóp Kalwarii”. Wciąż poszukuje odpowiedzi na odwieczne pytania: Kim jesteśmy w tym ogromnym, stworzonym przez Boga świecie? Gdzie kryją się wielkie Tajemnice szczęścia, miłości, przyjaźni? Członkini Związku Literatów Ukrainy.Eugeniusz Baran - krytyk, literaturoznawca, laureat nagrody imienia Aleksandera Bileckiego w dziedzinie literackiej krytyki (1999), miejskiej nagrody imienia Jana Franki w dziedzinie literatury (2001), międzynarodowej literackiej nagrody Triumf (2003), nagrody imienia Wasilija Stefanyka w dziedzinie literatury (2006), międzynarodowej literackiej nagrody imienia Bogdana-Nestora Liepkiego (2007), nagrody imienia Dmitrija Nytczenka (2008). Urodził się w 1961 roku we wsi Dżuryni Czortkiwskiego. Ukończył filologię na lwowskim narodowym uniwersytecie imienia Jana Franki (1984). Doktor nauk filologicznych (1994), docent katedry ukraińskiej literatury Prykarpatskiego narodowego uniwersytetu imienia Wasilija Stefanyka (z 1998). Należy do Narodowego Stowarzyszenia Pisarzy Ukrainy (1997). Debiut literacko-krytyczny miał miejsce w 1988 roku. Pierwszy zbiór esejów „Zamach na mirażu" wyszedł we Lwowie w 1997 roku w projekcie „Morena: literackie pismo jednego autora". W literacko-krytycznym i naukowym dorobku Eugeniusza Barana są zbiory tekstów literacko-krytycznych „Zojilowi treny" (1998), „Zwyczajny czytacz" (2000), „Czytelniczy dzienniczek - 2005" (2006); monografia „Ukraińska historyczna proza drugiej połowy XIX - początkowi XX wieku i Orest Lewyc'kyj" (1999); zbiór esejów „Pornograficzna istota prawdy" (2007); zbiór dziennikowych notatek i eseistyki „Sam na sam z literaturą" (2007). Redaktor 3. tomu utworów Tarasa Mel'nyczuka: „Taras Mel'nyczuk. Utwory w trzech tomach", redaktor elitarnych utworów Mikołaja Janowskiego „Górskie serce".

Patronat medialny: 
Radio Kraków
TVP Kraków