KontaktKoordynator projektu: Anna Gregorczyk (Kościuszko)
E-mail: anna.kosciuszko@fragile.net.pl