Transpoetica: Maroko

Poezja dawna i współczesna, w języku oryginalnym i przekładzie. Wybór wierszy, tłumaczenie, prezentacja: Daria Arsenicz, Yousef Sh'hadeh - autorzy książki "Moje serce potrafi", która jest zbiorem tekstów pochodzących z największego forum arabskiego "Od Zatoki po Ocean", będącego żywym odzwierciedleniem tego, co dzieje się we współczesnej literaturze arabskiej.
Wiersze w interpretacji Jakuba Kosiniaka.

Yousef Sh'hadeh - palestyński poeta urodzony w 1965 roku w Syrii. Od 1933 roku mieszka w Polsce. Opublikował liczne artykuły i wiersze w różnych czasopismach świata arabskiego i polskich. Jego wiersze zostały przetłumaczone na język rosyjski, angielski, francuski i polski. Wydał dwa tomiki wierszy w języku arabskim oraz kilka książek z dziedziny krytyki literackiej poświęconych literaturze arabskiej. Jest doktorem literaturoznawstwa, wykłada język arabski na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Można powiedzieć, że coraz silniejsze głosy feministyczne, szukanie siły wyrazu słowa są uniwersalnymi trendami w poezji współczesnej. Dla literatury marokańskiej, zdeterminowanej przez wydarzenia polityczne, bardzo istotne jest/było też refleksja nad tożsamością własnej kultury. Lata 60. zapoczątkowały duże przemiany w literaturze marokańskiej, której twórcy świadomi procesów westernizacji, zwłaszcza silnych wpływów tradycji francuskiej, hiszpańskiej i angielskiej, poszukiwali specyfiki własnej kultury narodowej. Odnosząc się np. do silnej tradycji oralnej, czy do wpływów francuskich pisarze marokańscy stworzyli szereg utworów podkreślających ich wyjątkowość, w których powiązali rozmaite kody językowe i gatunkowe, stwarzając nową jakość wypowiedzi artystycznej. Transpoetica Maroko będzie spotkaniem, które przybliży charakter poezji marokańskiej, zwłaszcza tej najnowszej. Program przygotowują dr Yousef Sh'hadeh i Daria Arsenicz, autorzy książki "Moje serce potrafi", będącej zbiorem tekstów pochodzących z największego forum arabskiego „Od Zatoki po Ocean”, które jest żywym odzwierciedleniem tego, co dzieje się we współczesnej literaturze arabskiej. We wstępie do publikacji piszą:

"Pierwsza rzecz, która uderza czytelnika to nieprzeciętna wyobraźnia arabskich poetów, będąca źródłem bogatego stylu i enigmatycznych czasem motywów. Natrafiamy na wiele odniesień do tradycji arabskiej, czasem koranicznej, co jednak w żadnej mierze nie przeszkadza w percepcji, a do tego nadaje cudownego charakteru baśniowości. (...) Arabscy lirycy z niebywałą zręcznością malują niezwykłe opowieści. Bez względu na to, czy to chwila filozoficznej zadumy, czy tylko impuls szczerego zachwytu, frapują odbiorcę subtelną grą świateł, kolorów, zapachów i brzmień. Często zwykłe opisy stylizują na magiczne zaklęcia, by łatwiej wyrazić swe metafizyczne odczucia".

Spotkanie odbyło się w ramach Festiwalu Barwy Świata. Maroko w Krakowie.