Transpoetica: Estonia

Poezję estońską przedstawił Aarne Puu – poeta, tłumacz literatury estońskiej i polskiej, teatrolog.
Zaprezentowana została poezja takich autorów, jak: kilkakrotnie nominowanego do literackiej Nagrody Nobla Jaana Kaplinskiego, piszącego refleksyjną poezję filozoficzną Artura Alliksaara, poszukującego nowatorskich rozwiązań w dziedzinie formy poetyckiej Paul-Eerika Rummo, czy uznanej poetki Doris Karevy. W programie znalazły się również fragmenty filmu o Estonii, muzyka estońska, a także wystawa książek tłumaczonych z polskiego na estoński i z estońskiego na polski.

Aarne Puu – urodził się w 1948 roku w Tallinie. Studiował psychologię i filologię rosyjską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszka w Krakowie i pracuje w Katedrze Filologii Węgierskiej UJ. Poeta, tłumacz literatury polskiej i estońskiej; na język estoński przełożył m.in. książki St. Lema, A. Bahdaja, W. Chotomskiej, M. Konopnickiej i in., na język polski poezje J. Kaplinskiego, P.-E. Rummo, A. Alliksaara oraz prozę Fr. Tuglasa, A. Valtona, M. Unta. V. Vahinga i in. Tworzy w języku polskim i estońskim. Od 1990 roku należy do Związku Pisarzy Estońskich w Tallinie. Jego wiersze były tłumaczone m.in. na język albański, angielski, arabski, grecki, litewski, niemiecki, słowacki, słoweński, rumuński, ukraiński i włoski. Książkowe wydania poezji A. Puu ukazały się na Węgrzech i w Bułgarii. Jest autorem kilku zbiorów poezji m.in. Jezioro mojej pamięci (1989 – Nagroda im. A. Bursy), Ring on nii pikk (Krąg jest tak długi, Tallinn 1990), Inny wybór (1998), Sajandi väsimus (Zmęczenie stuleciem, Tallinn 2002) oraz Kręgi pamięci (Kraków 2007).


Język estoński, obok fińskiego, karelskiego i lapońskiego, należy do bałtycko-fińskiej grupy rodziny języków ugrofińskich. Jest językiem stosunkowo młodym, jego najstarsze zabytki pochodzą z XIII wieku, natomiast zabytki drukowane w języku estońskim to przykłady literatury religijnej powstałe na początku wieku XVI (były to katechizm katolicki, pisma protestanckie, katechizm luterański). O estońskiej literaturze pięknej można mówić, wskazując na jeszcze późniejsze czasy. Estończycy uważają, że artystyczna poezja estońska narodziła się dopiero na początku XIX wieku, kiedy to tworzył „pierwszy poeta” estoński -  przedstawiciel klasycyzmu, nawiązujący do wzorów twórczości ludowej - Kristjan Jaak Peterson. Zainicjował on rozwój wspaniałej historii literatury estońskiej, gdyż - jak na stosunkowo mały kraj, z liczbą mieszkańców nie przekraczającą półtora miliona - z podziwem zwraca się uwagę na fakt, że Estonia dała światu kilku wielkich pisarzy: m.in. Antona Hansen-Tammsaare, Eduarda Vilde, a obecnie, dwaj znakomici poeci estońscy są poważnymi kandydatami do literackiej Nagrody Nobla. Mowa o Jaanie Krossie i jego imienniku, Jaanie Kaplinskim. Nazwisko drugiego z wymienionych nie bez przyczyny wydaje się brzmieć znajomo - jego ojciec, dr Jerzy Kapliński, był z pochodzenia Polakiem, który przyjechał do Estonii, by nauczać języka i literatury polskiej na uczelni w Tartu. Jaan Kaplinski urodził się 22 stycznia 1941 roku. Studiował lingwistykę, pracował jako badacz, socjolog, ekolog, tłumacz z kilku języków na estoński, także literatury polskiej (przełożył m.in. Wspomnienia Ijona Tichego  Stanisława Lema). Doceniany jest przede wszystkim jako pisarz i poeta. Jest autorem wierszy, esejów, opowiadań i dramatów. W 2001 roku został laureatem Nagrody Vilenica, do literackiej Nagrody Nobla był zgłaszany kilkakrotnie. Jego poezję oraz innych wybitnych poetów estońskich tłumaczy mieszkający w Krakowie poeta Aarne Puu.Jaan Kaplinski
***
Wszystko jest tylko
ziemią wodą powietrzem i ogniem
przemijającym i
pozostającym zarazem

nasza myśl
lub spojrzenie
nic im
nie odbiera
i nic
nie
dodaje

tłumaczenie: Aarne Puu

(z tomiku A. Puu - Kręgi Pamięci, 2007)


Partnerzy i sponsorzy:
Konsulat Honorowy Republiki Estonii w Krakowie
Dziennik Polski, Radio Kraków Małopolska, TVP 3 Kraków