Transpoetica: Indie


Transpoetica: Indie – poezja urdu
26 października 2012

Indie to zróżnicowany subkontynent o bogatej kulturze, stąd aż dwa spotkania poświęcone jego literaturze. Pierwsze spotkanie wypełnione zostało dawną i współczesną poezją urdu, charakterystyczną przede wszystkim dla Indii północnych. W Krakowie gościliśmy poetę Surendera Bhutaniego i dr. Janusza Krzyżowskiego, którzy przedstawili dokonany przez siebie wybór poezji. Poezja dawna była obecna dzięki twórczości dwóch wybitnych poetów indyjskich z XVIII/XIX wieku – Mir Taki Mira i Mirza Ghaliba. Większy nacisk położony został na przedstawienie poezji współczesnej, która choć porusza odmienną tematykę, zbliżając się bardziej do spraw człowieka, utrzymała dawną formę gazela. Surender Bhutani zaprezentował wiele swoich utworów, również najnowsze, jeszcze nie publikowane. Wiersze w przekładzie recytowali aktorzy Martyna Malcharek i Adam Graczyk. Poezji towarzyszyła muzyka na tradycyjnych instrumentach indyjskich w wykonaniu Jana Kubka (tabla) i Michała Czachowskiego (sitar).


Transpoetica: Indie – sanskryt i hindi
23 listopada 2012

Drugie spotkanie z poezją indyjską było okazją do wysłuchania twórczości poetów sanskryckich i w języku hindi. Z twórców sanskryckich zaprezentowani zostali m.in. Dżjadewa, Amaru, Bhartihari, poezja w hindi była obecna poprzez utwory mistyka Kabira i poetki Miry Bai. W programie znalazła się również twórczość współczesnej pisarki i poetki Teji Grover. Utwory były prezentowane w tłumaczeniu, jak również - zgodnie z ideą cyklu - w języku oryginalnym, którego brzmienie jest szczególnie ważne w przypadku poezji. Ewa Wardzała wykonała z kolei taniec indyjski.

Organizatorzy:
Indyjsko-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury (IPCC)
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
Zakład Indianistyki Instytutu Filologii Orientalnej UJ

Patroni medialni:
Dziennik Polski, Radio Kraków, TVP 3


***

O poezji indyjskiej

Katarzyna Tułak


Różnorodność stylów, bogactwo figur poetyckich, wielość języków, w jakich była i jest komponowana poezja indyjska nie pozwalają na umieszczenie dzieł powstałych na obszarze obecnych Indii pod jedną wspólną nazwą. Indyjskie tradycje poetyckie stanowią odbicie rozmaitych tradycji duchowych i kulturowych, jakie kształtowały się przez stulecia na obszarach Półwyspu Indyjskiego. Kompozycje liryczne powstałe w sanskrycie klasycznym pomiędzy II a VIII w. n.e., określane mianem kāvya, są wyrazem wysoce skonwencjonalizowanych reguł oraz kunsztu poetyckiego wykorzystującego niezwykle zróżnicowane figury retoryczne. Twórcy tego nurtu, opisując przyrodę lub sceny z dworskiego życia, bawią się językiem poprzez stosowanie gier słownych czy też wysublimowanych metafor. Podczas gdy literatura sanskrycka stanowi twórczość przeznaczoną głównie dla elit, rozwijająca się od ok. XIII w. n.e. poezja tworzona w kształtujących się wówczas odmianach języka hindi przeznaczona jest dla części indyjskiej społeczności nie związanej ze środowiskiem dworskim. W dialektach bradż i awadhi powstają hymny i wiersze o tematyce religijnej, filozoficznej oraz mistyczna liryka miłosna. Kiedy estetyka sanskrycka powraca jako element kształtujący poezję dworską okresu zwanego rītīkāl (XVIII-XIX w.),coraz mocniej zarysowują się wpływy perskiej tradycji literackiej na północnych obszarach Indii. Owocem współistnienia kultury indyjskiej i muzułmańskiej jest, między innymi, powstająca również obecnie poezja urdu wykorzystująca arabskie i perskie wzorce literackie. W początkach XX w. zaczyna się kształtować współczesna poezja hindi, odrzucająca obecną w dotychczasowych utworach obiektywną narrację na rzecz subiektywnego opisu rzeczywistości oraz uczuć poety. Zmienia się nie tylko sposób patrzenia autora na świat, ale również podejmowana przez niego tematyka dotykająca idei wolności, gloryfikująca wyobraźnię i emocje twórcy. Pisząc o poezji indyjskiej, nie można pominąć liryki bengalskiej, której jeden z twórców - Rabindranath Tagore - jest laureatem Nagrody Nobla, a także poezji tworzonej w językach drawidyjskich na południu Indii. Nie można zapomnieć również o tym, iż poezja w Indiach jest nieodłącznie związana z muzyką oraz malarstwem, a kluczem do jej zrozumienia jest poznawanie różnorodnych aspektów kultury Indii.