Transpoetica: spotkanie z tłumaczami i poezją


7 września 2012 


Spotkanie z krakowskimi tłumaczami, w którym udział wzięli: Piotr Bukowski, Renata Czekalska, Yousef Sh’hadeh oraz Jakub Kornhauser. Poezja Indii, Maroka, Rumunii i Szwecji w interpretacji Jakuba Kosiniaka. 
Wieczór zwieńczyła taneczna ilustracja do wierszy indyjskich w wykonaniu Ewy Wardzały. 

Rozmowę poprowadziła Anna Gregorczyk.

Piotr Bukowski – dr hab. w Instytucie Filologii Germańskiej, kierownik Zakładu Filologii Szwedzkiej IFG UJ, zajmuje się kompa­ra­tystyką literacką oraz teorią i praktyką przekładu, w Wydawnictwie Literackim przez wiele lat redagował serię Pisarze Języka Niemieckiego i zajmował się literaturą niemieckojęzyczną. Prowadzi seminaria magisterskie z przekładu i warsztaty przekładowe. Jest współautorem antologii “Współczesne teorie przekładu” (z Magdą Heydel), obecnie najpopularniejszej polskiej książki o przekładzie. Ma na koncie liczne tłumaczenia – z jęz. niemieckiego, szwedzkiego i angielskiego.

Renata Czekalska – orientalistka; adiunkt w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Jej zainteresowania badawcze obejmują: dziedzictwo kulturowe Azji Południowej, historię najnowszą subkontynentu indyjskiego, współczesne zagadnienia polityczno-społeczne Azji Południowej, a także teorię i pragmatykę przekładu literackiego oraz jego funkcję w komunikacji międzykulturowej. 

Yousef Sh’hadeh - współautor książki “Moje serce potrafi”, która jest zbiorem tekstów pochodzących z największego forum arabskiego “Od Zatoki po Ocean”, będącego żywym odzwierciedleniem tego, co dzieje się we współczesnej literaturze arabskiej. Yousef Sh’hadeh – palestyński poeta urodzony w 1965 roku w Syrii. Od 1933 roku mieszka w Polsce. Opublikował liczne artykuły i wiersze w różnych czasopismach świata arabskiego i polskich. Wydał dwa tomiki wierszy w języku arabskim oraz kilka książek z dziedziny krytyki literackiej poświęconych literaturze arabskiej. Jest doktorem literaturoznawstwa, wykłada język arabski na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Jakub Kornhauser - ur. 1984 w Krakowie. Doktorant Wydziału Filologicznego UJ, zajmuje się europejską poezją awangardową i eksperymentalną, literaturą rumuńską XX wieku oraz współczesną poezją polską. Autor poematów prozą / prozy poetyckiej. Wydał “Niejasne istnienia” (Sopot 2009), “Niebezpieczny paragraf” (2007). Publikuje w wielu czaso­pismach literackich i naukowych.

Ewa Wardzała – tancerka, z wykształcenia indianistka. Od kilku lat związana ze Śląskim Teatrem Tańca, gdzie prowadzi warsztaty dla tancerzy podczas corocznej Między­na­rodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Sztuki Tanecznej w Bytomiu. Jako studentka indianistyki i tancerka, została stypendystką ICCR, co zaowocowało rocznym pobytem w szkole klasycznego tańca indyjskiego w Delhi, gdzie uczyła się Bharatanatyam pod okiem Sarojy Vaidyanathan. 

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Krakowa.