TRANSPOETICA: Brazylia
Czy przyszłość literatury brazylijskiej w Polsce leży w odnajdywaniu zapomnianych śladów obecności czy w ustanawianiu nowego porządku? Jak rysuje się jej sytuacja na tle innych literatur portugalskiego kręgu językowego? Czy popularność różnych przejawów kultury brazylijskiej – samby, capoeiry, kultu piłki nożnej, itd. – oraz estetyzacja przemocy w brazylijskim kinie sprzyja czy może blokuje rozbudzenie ciekawości czytelniczej? Co wiemy o literaturze brazylijskiej? Czy sytuacja literatury polskiej w Brazylii jest analogiczna? 


Zapraszamy na grudniowe spotkanie w ramach cyklu „Transpoetica” poświęcone poezji brazylijskiej!


Osią wydarzenia będzie specyficzny dla kultury brazylijskiej splot liryki i muzyki. W programie m.in.:
  • pokaz fragmentów filmu dokumentalnego Palavra (En)Cantada (2009) w reżyserii Heleny Solberg (wersja z napisami w języku polskim),
  • lektura publikowanych i niepublikowanych dotąd przekładów poezji brazylijskiej, 
  • dyskusja na temat kondycji literatury brazylijskiej w Polsce. 

Wieczór zwieńczy koncert muzyki brazylijskiej. Wystąpi: Junior Arto

Spotkanie poprowadzi: Gabriel Borowski

8 grudnia, godz. 18:00 
Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków

Trailer filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=Qh5DpDTI6K4

Gabriel Borowski – brazylianista, doktorant w Zakładzie Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ. Laureat pierwszej edycji konkursu MNiSW „Diamentowy Grant”, członek CLEPUL (Centrum Literatur i Kultur Portugalskojęzycznych i Europejskich Uniwersytetu Lizbońskiego). Zajmuje się historią powieściowych form autonarracyjnych w literaturze brazylijskiej oraz teorią transkreacji i praktyką przekładową Haroldo de Camposa.

W Czytelni dostępny jest tekst Gabriela Borowskiego na temat poezji brazylijskiej.

Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Ambasady Brazylii w Warszawie.

Organizatorzy: 
Stowarzyszenie Fragile
Śródmiejski Ośrodek Kultury

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Sprawdź, kto z twoich znajomych będzie na "Transpoetice"! Link do wydarzenia na FB dostępny tutaj.