Transpoetica: Włochy

W programie spotkania między innymi kanon poezji włoskiej XX i XXI wieku, w tym twórczość dwóch noblistów: Salvatora Quasimoda i Eugenia Montala. Rozmowę z Jarosławem Mikołajewskim – italianistą, poetą, pisarzem i tłumaczem, poprowadziła Jadwiga Miszalska – italianistka, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiersze zabrzmiały w interpretacji Macieja Półtoraka – aktora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i artysty Piwnicy pod Baranami. W spotkaniu wzięła udział także debiutująca tłumaczka Agnieszka Kurzeja.

Trudno znaleźć literaturę obcą bardziej obecną w Polsce, jak dzieła włoskie. Dlatego też włoskie wydanie Transpoetiki abstrahuje od znanych wszystkim twórców, koncentrując się na poezji już mniej popularnej, a wciąż ważnej dla kultury włoskiej. Omijając więc celowo długoletnią tradycję literatury włoskiej, zaprezentowana została poezja XX i XXI wieku, w tym twórczość dwóch noblistów: Salvatora Quasimoda i Eugenia Montala. Wiersze zabrzmiały w języku polskim i włoskim. W programie m.in. „wielka trójka poezji włoskiej”, czyli Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo i Eugenio Montale. Ungaretti był jednym z twórców i głównym przedstawicielem hermetyzmu, kierunku podporządkowującemu wartości znaczeniowe słów walorom formalnym i dźwiękowym. Quasimodo otrzymał Nagrodę Nobla w 1959 roku, Montale zaś w 1975. Ponadto zaprezentowani zostanali: Luzi, u którego często pojawiają się wątki religijne i nawiązania do historii Włoch, skandalizujący Pasolini czy Alda Merini, dla której choroba psychiczna była ważnym punktem odniesienia w ekspresji twórczej. Obecna była także poezja młodszych poetów, m.in. Patrizii Valdugi (ur. w 1953) tłumaczonej przez Agnieszkę Kurzeję.

Jarosław Mikołajewski – italianista, poeta, pisarz, publicysta i tłumacz. W latach 1983-1998 wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 związany z Gazetą Wyborczą. W latach 2006-2012 dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie. Uhonorowany licznymi nagrodami literackimi i artystycznymi w Polsce i we Włoszech, został odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.  Autor przekładów poezji włoskiej od „klasyków”(Dante, Petrarca, Michał Anioł, Leopardi) po szeroką rzeszę poetów współczesnych.

Jadwiga Miszalska – italianistka, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach przekładu literackiego oraz  wpływie przekładów na kształtowanie się kultury rodzimej. Autorka wielu książek i artykułów dotyczących polskich przekładów włoskiej literatury, w tym bibliografii polskich przekładów włoskiej literatury od początków do chwili obecnej oraz historycznej panoramy tych przekładów do roku 1800.


Organizatorzy:
Stowarzyszenie Fragile
Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koło Naukowe Italianistów
Śródmiejski Ośrodek Kultury

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Patronat medialny:
Radio Kraków
Pismo kulturalne „Fragile”
„ROMAN” – czasopismo studentów UJ


Patronat honorowy: Włoski Instytut Kultury w Krakowie